k.ú.: 607444 - Bordovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568431 - Bordovice NUTS5 CZ0804568431
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8105 - Frenštát pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 81051 - Frenštát pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 1326138
zahrada 470 309225
travní p. 390 1229799
lesní poz 289 2950210
vodní pl. nádrž umělá 13 2646
vodní pl. tok přirozený 10 12713
vodní pl. tok umělý 9 793
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 4
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 8 1261
zast. pl. 373 81577
ostat.pl. dráha 2 62307
ostat.pl. jiná plocha 135 71863
ostat.pl. manipulační pl. 13 25338
ostat.pl. neplodná půda 68 53655
ostat.pl. ostat.komunikace 278 130140
ostat.pl. pohřeb. 1 1103
ostat.pl. silnice 2 18846
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 21384
Celkem KN 2370 6299004
Par. KMD 2370 6299004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 211
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 18
č.e. rod.rekr 13
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 366
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 406
spoluvlastník 593

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 27.09.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 19:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.