k.ú.: 609358 - Branišov pod Křemešníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549142 - Vyskytná NUTS5 CZ0633549142
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 991310
zahrada 56 30102
travní p. 149 436989
lesní poz 141 2007722
vodní pl. rybník 1 262
vodní pl. tok umělý 2 967
zast. pl. společný dvůr 8 586
zast. pl. zbořeniště 1 500
zast. pl. 45 20148
ostat.pl. jiná plocha 24 12246
ostat.pl. manipulační pl. 6 11011
ostat.pl. neplodná půda 110 67035
ostat.pl. ostat.komunikace 51 58628
ostat.pl. silnice 15 15411
Celkem KN 742 3652917
Par. KMD 742 3652917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 45
LV 76
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
KM-D 1:2000 06.12.2000 25.11.2016
S-SK GS 1:2880 1829 06.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 21:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.