k.ú.: 609790 - Brdo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573507 - Stará Paka NUTS5 CZ0522573507
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 2219768
zahrada 127 125402
travní p. 153 525327
lesní poz 98 1628710
vodní pl. nádrž přírodní 3 552
vodní pl. nádrž umělá 5 8832
vodní pl. tok přirozený 8 2429
vodní pl. zamokřená pl. 3 3080
zast. pl. zbořeniště 2 158
zast. pl. 132 46349
ostat.pl. jiná plocha 55 25236
ostat.pl. manipulační pl. 14 24132
ostat.pl. neplodná půda 15 7900
ostat.pl. ostat.komunikace 64 71973
ostat.pl. pohřeb. 1 2725
ostat.pl. silnice 5 36849
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 231
ostat.pl. zeleň 1 594
Celkem KN 922 4730247
Par. KMD 922 4730247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 122
LV 183
spoluvlastník 304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.02.2013
S-SK GS 1:2880 1842 12.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 06:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.