k.ú.: 610585 - Komín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 9 4675
orná půda 1891 3285145
vinice 5 2889
zahrada skleník-pařeniš. 1 156
zahrada 1718 653116
travní p. 350 333384
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 3099
lesní poz 115 1317803
vodní pl. nádrž přírodní 1 10372
vodní pl. tok přirozený 28 115447
vodní pl. tok umělý 2 11514
zast. pl. společný dvůr 14 1767
zast. pl. zbořeniště 7 572
zast. pl. 2499 386374
ostat.pl. dráha 109 30976
ostat.pl. jiná plocha 1126 276016
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 489
ostat.pl. manipulační pl. 158 65962
ostat.pl. neplodná půda 51 44540
ostat.pl. ost.dopravní pl. 70 139062
ostat.pl. ostat.komunikace 986 482058
ostat.pl. pohřeb. 11 22168
ostat.pl. silnice 304 47977
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 45329
ostat.pl. zeleň 862 318000
Celkem KN 10347 7598890
Par. DKM 1232 3251219
Par. KMD 9115 4347671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 134
č.p. garáž 18
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 946
č.p. tech.vyb 15
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 345
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 523
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2212
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 2625
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 318
byt.z. j.nebyt 46
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 93
obč.z. garáž 29
obč.z. j.nebyt 41
Celkem JED 3158
LV 5722
spoluvlastník 11510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.05.2009 1:1000 04.06.2009 *)
KMD 1:1000 07.12.2005
Ost. 1:1000 01.12.1970 07.12.2005 Reambulace
Ost. 1:1000 28.06.1947 07.12.2005 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1938 04.06.2009 Sv.Štěpán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:55

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.