k.ú.: 610585 - Komín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 9 4675
orná půda 1890 3282549
vinice 5 2889
zahrada skleník-pařeniš. 1 156
zahrada 1719 651402
travní p. 351 333385
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 3099
lesní poz 115 1317803
vodní pl. nádrž přírodní 1 10372
vodní pl. tok přirozený 28 115447
vodní pl. tok umělý 2 11514
zast. pl. společný dvůr 14 1767
zast. pl. zbořeniště 7 572
zast. pl. 2506 389453
ostat.pl. dráha 109 30976
ostat.pl. jiná plocha 1132 277456
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 489
ostat.pl. manipulační pl. 158 65962
ostat.pl. neplodná půda 51 44540
ostat.pl. ost.dopravní pl. 70 139062
ostat.pl. ostat.komunikace 989 482438
ostat.pl. pohřeb. 11 22168
ostat.pl. silnice 304 47977
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 45329
ostat.pl. zeleň 860 317413
Celkem KN 10362 7598893
Par. DKM 1233 3251220
Par. KMD 9129 4347673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 136
č.p. garáž 18
č.p. jiná st. 21
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 948
č.p. tech.vyb 15
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 345
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 521
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2217
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 2625
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 318
byt.z. j.nebyt 46
obč.z. ateliér 15
obč.z. byt 120
obč.z. garáž 34
obč.z. j.nebyt 41
Celkem JED 3204
LV 5734
spoluvlastník 11670

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.05.2009 1:1000 04.06.2009 *)
KMD 1:1000 07.12.2005
Ost. 1:1000 01.12.1970 07.12.2005 Reambulace
Ost. 1:1000 28.06.1947 07.12.2005 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1938 04.06.2009 Sv.Štěpán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 14:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.