k.ú.: 613576 - Vranovice u Břas - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559725 - Břasy NUTS5 CZ0326559725
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 1909274
zahrada 133 101691
travní p. 179 891874
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz les(ne hospodář) 3 845
lesní poz ostat.komunikace 1 794
lesní poz 187 2375314
vodní pl. nádrž umělá 1 322
vodní pl. tok přirozený 5 10073
vodní pl. tok umělý 3 2756
zast. pl. zbořeniště 2 647
zast. pl. 175 57126
ostat.pl. jiná plocha 110 162622
ostat.pl. manipulační pl. 31 25184
ostat.pl. neplodná půda 70 67257
ostat.pl. ostat.komunikace 140 148790
ostat.pl. silnice 6 38045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 75401
ostat.pl. zeleň 38 98338
Celkem KN 1203 5966372
Par. DKM 1203 5966372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 99
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 174
LV 238
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2004
ZMVM 1:2000 19.12.1985 22.12.2004
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 04:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.