k.ú.: 614408 - Březnice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 538744 - Březnice NUTS5 CZ0724538744
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 393 2118147
zahrada mez, stráň 2 384
zahrada 690 442129
ovoc. sad 44 219343
travní p. mez, stráň 3 5575
travní p. 1408 3253757
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 511 2144282
vodní pl. nádrž umělá 1 2154
vodní pl. tok přirozený 29 38767
vodní pl. zamokřená pl. 7 3378
zast. pl. zbořeniště 2 1360
zast. pl. 758 244777
ostat.pl. jiná plocha 257 167011
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 226
ostat.pl. manipulační pl. 56 61174
ostat.pl. mez, stráň 1 338
ostat.pl. neplodná půda 230 121850
ostat.pl. ostat.komunikace 570 252770
ostat.pl. pohřeb. 1 4637
ostat.pl. silnice 37 53002
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 9778
ostat.pl. zeleň 19 8194
Celkem KN 5036 9153053
Par. DKM 5036 9153053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 405
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 6
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 24
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 748
byt.z. byt 7
obč.z. byt 2
Celkem JED 9
LV 1079
spoluvlastník 1531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2007
ZMVM 1:1000 01.01.1984 30.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 06:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.