k.ú.: 615099 - Břízsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559041 - Kozojedy NUTS5 CZ0325559041
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1947
orná půda 415 1512907
zahrada 73 32423
travní p. mez, stráň 2 960
travní p. 73 132060
lesní poz les s budovou 3 131
lesní poz 218 2097576
vodní pl. nádrž umělá 3 3456
vodní pl. tok přirozený 3 9605
vodní pl. zamokřená pl. 2 1525
zast. pl. 74 30731
ostat.pl. jiná plocha 78 61372
ostat.pl. manipulační pl. 5 10544
ostat.pl. neplodná půda 4 1578
ostat.pl. ostat.komunikace 32 38973
ostat.pl. pohřeb. 1 237
ostat.pl. silnice 3 37443
ostat.pl. zeleň 2 125
Celkem KN 994 3973593
Par. DKM 994 3973593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 17
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 73
LV 107
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.08.2003
ZMVM 1:2000 01.12.1983 24.08.2003 ,
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 05:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.