k.ú.: 626252 - Divec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569941 - Divec NUTS5 CZ0521569941
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 1602883
zahrada mez, stráň 1 563
zahrada 180 115259
travní p. 42 94853
lesní poz 24 1490619
vodní pl. nádrž umělá 2 3182
vodní pl. tok přirozený 1 1600
vodní pl. tok umělý 5 6049
zast. pl. 182 64748
ostat.pl. jiná plocha 14 11301
ostat.pl. manipulační pl. 13 25614
ostat.pl. mez, stráň 2 192
ostat.pl. ostat.komunikace 39 55315
ostat.pl. silnice 8 28253
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1006
ostat.pl. zeleň 1 3683
Celkem KN 706 3505120
Par. DKM 706 3505120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 180
LV 212
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.10.2018
DKM 1:1000 20.01.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 20.01.2006
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 06:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.