k.ú.: 626457 - Horní Dlouhá Loučka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501476 - Dlouhá Loučka NUTS5 CZ0712501476
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 474683
zahrada 134 113857
ovoc. sad 1 9930
travní p. 42 154287
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz školka 2 31658
lesní poz 28 1863239
vodní pl. nádrž umělá 1 3673
vodní pl. rybník 1 11572
vodní pl. tok přirozený 9 48137
vodní pl. tok umělý 6 3638
zast. pl. zbořeniště 9 1643
zast. pl. 164 75707
ostat.pl. jiná plocha 59 45027
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 672
ostat.pl. manipulační pl. 11 41128
ostat.pl. neplodná půda 5 1581
ostat.pl. ostat.komunikace 58 59164
ostat.pl. pohřeb. 1 24
ostat.pl. silnice 20 42386
ostat.pl. zeleň 40 96606
Celkem KN 616 3078641
Par. DKM 616 3078641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 20
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 164
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 170
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2016
DKM-KPÚ 18.11.2010 1:1000 02.12.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.