k.ú.: 627208 - Hlinné u Dobrého - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576263 - Dobré NUTS5 CZ0524576263
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1321134
zahrada 124 112540
ovoc. sad 9 14350
travní p. mez, stráň 18 23407
travní p. 133 796981
lesní poz ostat.komunikace 1 1772
lesní poz 115 536088
vodní pl. nádrž přírodní 6 2057
vodní pl. nádrž umělá 4 2178
vodní pl. tok přirozený 7 35123
vodní pl. tok umělý 5 2419
zast. pl. 99 41207
ostat.pl. jiná plocha 32 53371
ostat.pl. manipulační pl. 9 21493
ostat.pl. mez, stráň 32 22904
ostat.pl. neplodná půda 2 99
ostat.pl. ostat.komunikace 73 78204
ostat.pl. silnice 6 21118
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1478
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2031
ostat.pl. zeleň 10 17378
Celkem KN 761 3107332
Par. DKM 609 3012192
Par. KMD 152 95140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 97
LV 138
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.05.2021
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 20:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.