k.ú.: 627623 - Vodní Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557676 - Dobřany NUTS5 CZ0324557676
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32121 - Dobřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 1834451
zahrada 67 61215
travní p. 106 529549
lesní poz 35 197397
vodní pl. tok přirozený 74 69347
zast. pl. zbořeniště 2 119
zast. pl. 99 40015
ostat.pl. jiná plocha 54 220775
ostat.pl. manipulační pl. 12 30314
ostat.pl. neplodná půda 17 38003
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 53081
ostat.pl. ostat.komunikace 51 33247
ostat.pl. silnice 26 24763
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6248
ostat.pl. zeleň 16 1012
Celkem KN 735 3139536
Par. DKM 735 3139536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 95
LV 127
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2015
THM-G 1:2000 01.01.1979 27.11.2015
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 21.05.2022 21:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.