k.ú.: 631094 - Hluboká u Liberce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 4513
zahrada 24 16029
travní p. 105 210110
lesní poz 51 1935271
zast. pl. zbořeniště 3 778
zast. pl. 32 6872
ostat.pl. jiná plocha 8 5801
ostat.pl. manipulační pl. 7 15746
ostat.pl. neplodná půda 11 10168
ostat.pl. ostat.komunikace 40 50260
ostat.pl. silnice 1 13953
Celkem KN 286 2269501
Par. DKM 286 2269501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 32
LV 59
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.05.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 15.05.1989 09.05.1996 Od -ověř TO. ZMVM Javorník.
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.1989 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.