k.ú.: 631493 - Lhota pod Kosířem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501751 - Drahanovice NUTS5 CZ0712501751
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 972807
zahrada 136 101269
ovoc. sad 8 113593
travní p. 13 8878
lesní poz 9 761295
vodní pl. nádrž umělá 2 8973
zast. pl. zbořeniště 2 417
zast. pl. 117 24638
ostat.pl. jiná plocha 23 4782
ostat.pl. manipulační pl. 8 7802
ostat.pl. neplodná půda 10 15021
ostat.pl. ostat.komunikace 28 39843
ostat.pl. silnice 3 12740
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3368
ostat.pl. zeleň 2 833
Celkem KN 620 2076259
Par. KMD 620 2076259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 116
LV 174
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2011
KM-D 1:1000 07.11.2003 06.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 07.11.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.