k.ú.: 633887 - Rejchartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597317 - Dvorce NUTS5 CZ0801597317
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 2727199
zahrada 6 1416
travní p. 182 3142089
lesní poz les(ne hospodář) 3 6610
lesní poz 137 1723769
vodní pl. tok přirozený 2 9595
vodní pl. tok umělý 3 6265
vodní pl. zamokřená pl. 1 4200
zast. pl. zbořeniště 37 27569
zast. pl. 7 10395
ostat.pl. jiná plocha 48 87697
ostat.pl. manipulační pl. 3 2738
ostat.pl. neplodná půda 47 90079
ostat.pl. ostat.komunikace 90 99790
ostat.pl. silnice 1 34900
ostat.pl. skládka 1 19502
ostat.pl. zeleň 13 18251
Celkem KN 672 8012064
Par. KMD 672 8012064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 7
LV 40
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 18:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.