k.ú.: 641278 - Pařezská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572900 - Holín NUTS5 CZ0522572900
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 542959
zahrada 136 93843
ovoc. sad 17 23299
travní p. 87 169568
lesní poz 93 629909
vodní pl. nádrž přírodní 3 167
vodní pl. rybník 1 3337
zast. pl. společný dvůr 3 440
zast. pl. zbořeniště 5 199
zast. pl. 147 29182
ostat.pl. jiná plocha 33 9903
ostat.pl. neplodná půda 28 5346
ostat.pl. ostat.komunikace 57 34880
ostat.pl. silnice 7 36770
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 29490
ostat.pl. zeleň 9 3173
Celkem KN 755 1612465
Par. DKM 753 1611535
Par. KMD 2 930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 20
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 143
LV 226
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 28.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 15:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.