k.ú.: 641405 - Přes - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553689 - Hostouň NUTS5 CZ0321553689
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 1980017
zahrada 76 59905
travní p. 59 147049
lesní poz 29 364814
vodní pl. nádrž umělá 5 10580
vodní pl. tok přirozený 1 261
vodní pl. tok umělý 30 12564
zast. pl. zbořeniště 2 584
zast. pl. 45 29768
ostat.pl. jiná plocha 27 14205
ostat.pl. manipulační pl. 4 10271
ostat.pl. neplodná půda 12 4908
ostat.pl. ostat.komunikace 39 29924
ostat.pl. silnice 26 19588
Celkem KN 637 2684438
Par. KMD 637 2684438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 41
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 77
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838 27.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 06:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.