k.ú.: 642886 - Stromkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577162 - Jablonec nad Jizerou NUTS5 CZ0514577162
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51042 - Rokytnice nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 8152
travní p. 456 781567
lesní poz les(ne hospodář) 204 422691
vodní pl. tok přirozený 6 6391
vodní pl. tok umělý 2 263
zast. pl. zbořeniště 11 1125
zast. pl. 96 12626
ostat.pl. jiná plocha 3 143
ostat.pl. manipulační pl. 3 251
ostat.pl. neplodná půda 181 47470
ostat.pl. ostat.komunikace 82 31487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 391
Celkem KN 1053 1312557
Par. KMD 1053 1312557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 94
LV 113
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1824 27.09.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.