k.ú.: 646792 - Hradec u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568724 - Hradec NUTS5 CZ0631568724
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 2199994
zahrada 159 116486
ovoc. sad 12 7120
travní p. 248 764618
lesní poz les(ne hospodář) 1 2390
lesní poz ostat.komunikace 2 6079
lesní poz 106 2245961
vodní pl. nádrž umělá 5 4180
vodní pl. rybník 2 6302
vodní pl. tok přirozený 9 13248
zast. pl. zbořeniště 2 704
zast. pl. 167 71104
ostat.pl. jiná plocha 33 14447
ostat.pl. manipulační pl. 17 34109
ostat.pl. neplodná půda 50 30829
ostat.pl. ostat.komunikace 144 91441
ostat.pl. silnice 47 58695
Celkem KN 1281 5667707
Par. KMD 1281 5667707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 163
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 245
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2011
S-SK GS 1:2880 1838 09.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 18:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.