k.ú.: 649287 - Hulice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529737 - Hulice NUTS5 CZ0201529737
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 2262083
zahrada 131 88754
ovoc. sad 2 3270
travní p. 149 312116
lesní poz les(ne hospodář) 25 843466
lesní poz 69 932550
vodní pl. nádrž přírodní 4 1840
vodní pl. nádrž umělá 10 1195418
vodní pl. tok přirozený 1 191
vodní pl. tok umělý 4 1258
vodní pl. zamokřená pl. 1 799
zast. pl. společný dvůr 1 371
zast. pl. zbořeniště 2 555
zast. pl. 280 170276
ostat.pl. dálnice 4 158045
ostat.pl. jiná plocha 131 285475
ostat.pl. manipulační pl. 24 18851
ostat.pl. neplodná půda 39 25381
ostat.pl. ostat.komunikace 83 109743
ostat.pl. silnice 37 65722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2396
ostat.pl. zamokřená pl. 1 394
ostat.pl. zeleň 3 1152
Celkem KN 1441 6480106
Par. KMD 1441 6480106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 269
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 254
spoluvlastník 364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2016
S-SK GS 1:2880 1824 16.06.2016 28.2.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 24.05.2022 08:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.