k.ú.: 650307 - Hvozdec u Veverské Bítýšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583090 - Hvozdec NUTS5 CZ0643583090
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6209 - Kuřim
Pověřený obecní úřad 62091 - Kuřim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 2081711
zahrada 101 72989
ovoc. sad 5 15840
travní p. 20 30159
lesní poz les(ne hospodář) 38 67243
lesní poz ostat.komunikace 1 4881
lesní poz 86 1061915
vodní pl. nádrž umělá 1 703
vodní pl. tok přirozený 59 38307
zast. pl. společný dvůr 2 422
zast. pl. zbořeniště 3 223
zast. pl. 169 53621
ostat.pl. jiná plocha 59 43003
ostat.pl. manipulační pl. 28 28972
ostat.pl. neplodná půda 14 7931
ostat.pl. ostat.komunikace 67 77301
ostat.pl. silnice 20 45461
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 6009
Celkem KN 1046 3636691
Par. DKM 1046 3636691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 128
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 166
LV 275
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 29.03.2004
DKM-KPÚ 27.12.2000 1:2000 27.12.2000 *)
THM-V 1:2000 01.04.1983 28.03.2004
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.03.1983


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 13:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.