k.ú.: 653152 - Stojanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 620229
zahrada 14 16500
travní p. 206 395270
lesní poz 13 362741
vodní pl. nádrž umělá 3 361
vodní pl. tok přirozený 9 4186
vodní pl. zamokřená pl. 1 2823
zast. pl. zbořeniště 3 699
zast. pl. 26 9998
ostat.pl. jiná plocha 8 3082
ostat.pl. manipulační pl. 4 3103
ostat.pl. neplodná půda 45 18923
ostat.pl. ostat.komunikace 83 51966
Celkem KN 544 1489881
Par. KMD 544 1489881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 21
LV 38
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 28.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.