k.ú.: 653811 - Andělská Hora u Chrastavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564117 - Chrastava NUTS5 CZ0513564117
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 9006
zahrada 164 109905
travní p. mez, stráň 2 2044
travní p. 178 375216
lesní poz 50 2661189
vodní pl. nádrž umělá 1 275
vodní pl. tok přirozený 12 75985
vodní pl. tok umělý 2 849
zast. pl. společný dvůr 2 562
zast. pl. zbořeniště 5 2315
zast. pl. 183 42218
ostat.pl. dráha 3 115207
ostat.pl. jiná plocha 61 54537
ostat.pl. manipulační pl. 30 72290
ostat.pl. neplodná půda 9 4406
ostat.pl. ostat.komunikace 47 62045
ostat.pl. pohřeb. 1 554
ostat.pl. silnice 12 31862
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 347
ostat.pl. zeleň 8 457
Celkem KN 785 3621269
Par. DKM 785 3621269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 82
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 175
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 210
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:1000 15.02.1987 01.09.1996 Od -ověř TO.ZMVM Anděl. Hora měř.1:2000, 1:1000 (námitky 1987).
S-SK GS 1:2880 1843 15.12.1987 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 22:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.