k.ú.: 657760 - Rybničná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 692545
zahrada 46 28287
travní p. 72 950997
lesní poz les(ne hospodář) 14 334229
vodní pl. nádrž umělá 1 4564
vodní pl. rybník 1 38170
vodní pl. tok umělý 5 3760
zast. pl. společný dvůr 2 1470
zast. pl. zbořeniště 14 4846
zast. pl. 75 25910
ostat.pl. jiná plocha 42 73772
ostat.pl. manipulační pl. 5 5856
ostat.pl. neplodná půda 12 38880
ostat.pl. ostat.komunikace 21 37652
ostat.pl. silnice 3 17754
ostat.pl. zeleň 1 215
Celkem KN 338 2258907
Par. DKM 338 2258907
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 72
LV 87
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2002
ZMVM 1:2000 01.07.1985 25.11.2002
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 10:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.