k.ú.: 659657 - Kostelec u Jičíněvsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548928 - Kostelec NUTS5 CZ0522548928
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 1916037
zahrada 28 17141
ovoc. sad 4 12229
travní p. 22 74208
lesní poz 4 45090
vodní pl. rybník 1 8562
vodní pl. tok přirozený 1 1021
vodní pl. tok umělý 4 5761
zast. pl. společný dvůr 5 2626
zast. pl. zbořeniště 3 107
zast. pl. 45 39087
ostat.pl. jiná plocha 20 23538
ostat.pl. manipulační pl. 1 5161
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 549
ostat.pl. ostat.komunikace 32 53421
ostat.pl. pohřeb. 1 1225
ostat.pl. silnice 17 51776
ostat.pl. zeleň 1 7156
Celkem KN 295 2264695
Par. DKM 295 2264695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 40
LV 88
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1999 celé k.ú.
DKM-KPÚ 01.06.1998 1:1000 01.06.1998 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 15.12.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 21:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.