k.ú.: 660264 - Ubušín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595772 - Jimramov NUTS5 CZ0635595772
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1761053
zahrada 118 49699
ovoc. sad 1 41633
travní p. 196 1182081
lesní poz 96 1844755
vodní pl. nádrž umělá 12 5752
vodní pl. tok přirozený 9 7147
zast. pl. společný dvůr 1 142
zast. pl. zbořeniště 2 274
zast. pl. 82 31152
ostat.pl. jiná plocha 94 46366
ostat.pl. manipulační pl. 24 27647
ostat.pl. neplodná půda 90 50604
ostat.pl. ostat.komunikace 95 86059
ostat.pl. pohřeb. 2 602
ostat.pl. silnice 4 41173
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 343
Celkem KN 915 5176482
Par. KMD 915 5176482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 80
LV 128
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 21:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.