k.ú.: 660396 - Pusté Žibřidovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536521 - Jindřichov NUTS5 CZ0715536521
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1201892
zahrada 70 43275
ovoc. sad 5 10431
travní p. 584 3302565
lesní poz 523 3047553
vodní pl. nádrž umělá 2 2649
vodní pl. tok přirozený 101 57201
vodní pl. tok umělý 3 2304
vodní pl. zamokřená pl. 16 28437
zast. pl. společný dvůr 7 1964
zast. pl. zbořeniště 18 8489
zast. pl. 292 80186
ostat.pl. dráha 4 11724
ostat.pl. jiná plocha 143 110862
ostat.pl. manipulační pl. 55 47683
ostat.pl. neplodná půda 256 166425
ostat.pl. ostat.komunikace 231 148351
ostat.pl. pohřeb. 1 2122
ostat.pl. silnice 10 88283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 22275
ostat.pl. zeleň 8 9177
Celkem KN 2448 8393848
Par. KMD 2448 8393848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 9
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 34
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 275
byt.z. byt 132
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 18
Celkem JED 162
LV 321
spoluvlastník 469

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 18.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 08:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.