k.ú.: 663433 - Karlovy Vary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 6941
zahrada 278 127531
ovoc. sad 3 24429
travní p. 21 29400
lesní poz les(ne hospodář) 64 2523261
lesní poz 55 8896228
vodní pl. nádrž umělá 6 13993
vodní pl. tok přirozený 7 214023
zast. pl. společný dvůr 46 10489
zast. pl. zbořeniště 57 10287
zast. pl. 2229 571073
ostat.pl. dráha 10 56916
ostat.pl. jiná plocha 241 83553
ostat.pl. manipulační pl. 41 56734
ostat.pl. neplodná půda 269 448968
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 6110
ostat.pl. ostat.komunikace 411 631603
ostat.pl. pohřeb. 6 73098
ostat.pl. silnice 25 246613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 20318
ostat.pl. zeleň 809 693629
Celkem KN 4611 14745197
Par. DKM 4611 14745197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 459
č.p. byt.dům 465
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 141
č.p. obč.vyb. 72
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 28
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 28
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 505
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 32
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 87
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 2165
byt.z. ateliér 16
byt.z. byt 4053
byt.z. dílna 122
byt.z. garáž 93
byt.z. j.nebyt 350
byt.z. rozest. 12
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 401
obč.z. dílna 24
obč.z. garáž 11
obč.z. j.nebyt 58
obč.z. rozest. 46
obč.z. sk.bneb 3
Celkem JED 5192
LV 6281
spoluvlastník 13712

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1999
THM-G 1:1000 01.09.1982 31.05.1999
S-SK GD 1:1000 1912 31.08.1982
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1911


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.