k.ú.: 667951 - Lomy u Domaslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541494 - Kokašice NUTS5 CZ0327541494
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1617280
zahrada 41 37218
ovoc. sad 2 5484
travní p. 91 577258
lesní poz 76 1389654
vodní pl. nádrž umělá 3 4095
vodní pl. tok přirozený 6 11947
vodní pl. tok umělý 4 8634
vodní pl. zamokřená pl. 2 2409
zast. pl. zbořeniště 16 1136
zast. pl. 50 24951
ostat.pl. jiná plocha 46 30507
ostat.pl. manipulační pl. 9 4579
ostat.pl. neplodná půda 13 25888
ostat.pl. ostat.komunikace 31 68805
ostat.pl. silnice 6 3880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3140
ostat.pl. zeleň 9 577
Celkem KN 490 3817442
Par. KMD 490 3817442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 50
LV 56
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.05.2022 12:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.