k.ú.: 670987 - Koštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566284 - Koštice NUTS5 CZ0424566284
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1008 3615851
zahrada 144 76998
ovoc. sad 194 1562235
travní p. 136 127297
lesní poz 104 274974
vodní pl. tok přirozený 207 155115
zast. pl. společný dvůr 31 9866
zast. pl. zbořeniště 17 2647
zast. pl. 317 95805
ostat.pl. jiná plocha 103 48989
ostat.pl. manipulační pl. 38 30171
ostat.pl. neplodná půda 182 106291
ostat.pl. ostat.komunikace 307 122032
ostat.pl. pohřeb. 2 2934
ostat.pl. silnice 22 68121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11065
ostat.pl. zeleň 132 97661
Celkem KN 2950 6408052
Par. DKM 2950 6408052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 176
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 314
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 415
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2014
FÚO 1:5000 01.01.1979 04.12.2014 intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 08:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.