k.ú.: 671517 - Kozárov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581771 - Kozárov NUTS5 CZ0641581771
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1154545
zahrada 87 49105
travní p. 128 272835
lesní poz 115 666553
vodní pl. nádrž umělá 1 120
zast. pl. zbořeniště 1 354
zast. pl. 74 28854
ostat.pl. jiná plocha 42 23365
ostat.pl. manipulační pl. 8 7727
ostat.pl. neplodná půda 103 56301
ostat.pl. ostat.komunikace 37 28896
ostat.pl. silnice 1 7816
Celkem KN 800 2296471
Par. KMD 800 2296471
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 73
LV 89
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2017
KM-D 1:2000 17.07.2000 18.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 13:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.