k.ú.: 672262 - Krajková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560456 - Krajková NUTS5 CZ0413560456
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 2311491
zahrada 275 139599
ovoc. sad 13 63170
travní p. 124 1628747
lesní poz les(ne hospodář) 25 577964
lesní poz 12 169152
vodní pl. nádrž umělá 9 106588
vodní pl. tok umělý 14 25726
vodní pl. zamokřená pl. 2 1826
zast. pl. zbořeniště 4 843
zast. pl. 397 90298
ostat.pl. jiná plocha 118 64529
ostat.pl. manipulační pl. 63 182244
ostat.pl. neplodná půda 69 311636
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5315
ostat.pl. ostat.komunikace 91 127025
ostat.pl. pohřeb. 1 7042
ostat.pl. silnice 10 67376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 19107
ostat.pl. zeleň 11 1542
Celkem KN 1324 5901220
Par. DKM 1324 5901220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 199
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 388
byt.z. byt 82
byt.z. garáž 30
Celkem JED 112
LV 432
spoluvlastník 625

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2008
DKM-KPÚ 20.05.2002 1:1000 08.11.2002 *) Část k.ú. DKM po KPÚ
S-SK GS 1:2880 1842 22.12.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 10:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.