k.ú.: 677086 - Kunčice pod Králickým Sněžníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541079 - Staré Město NUTS5 CZ0715541079
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 7121
zahrada 39 19058
travní p. 368 2377764
lesní poz 309 18163803
vodní pl. tok přirozený 27 41047
vodní pl. tok umělý 1 311
zast. pl. společný dvůr 2 164
zast. pl. zbořeniště 4 420
zast. pl. 144 29990
ostat.pl. jiná plocha 66 37796
ostat.pl. manipulační pl. 43 21458
ostat.pl. neplodná půda 234 142442
ostat.pl. ostat.komunikace 180 178624
ostat.pl. silnice 20 82242
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8570
Celkem KN 1452 21110810
Par. KMD 1452 21110810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 140
obč.z. rozest. 26
Celkem JED 26
LV 177
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2012
S-SK ŠS 1834 09.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.