k.ú.: 678546 - Kyjov u Černé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596001 - Kyjov NUTS5 CZ0635596001
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 619266
zahrada 49 21538
travní p. 52 208135
lesní poz 79 714175
vodní pl. nádrž umělá 1 198
vodní pl. rybník 1 596
zast. pl. zbořeniště 1 102
zast. pl. 44 12156
ostat.pl. jiná plocha 19 10757
ostat.pl. manipulační pl. 3 388
ostat.pl. neplodná půda 81 105426
ostat.pl. ostat.komunikace 35 34655
ostat.pl. silnice 9 20795
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 341
Celkem KN 449 1748528
Par. KMD 449 1748528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 43
LV 50
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 10:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.