k.ú.: 681601 - Hůrka u Libé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554618 - Libá NUTS5 CZ0411554618
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 755465
zahrada 2 2740
travní p. 26 1142020
lesní poz 9 37940
vodní pl. nádrž umělá 3 1578
vodní pl. rybník 5 16267
vodní pl. tok přirozený 1 225
vodní pl. tok umělý 6 7548
zast. pl. 46 18849
ostat.pl. jiná plocha 44 42352
ostat.pl. manipulační pl. 9 63589
ostat.pl. neplodná půda 6 4710
ostat.pl. ostat.komunikace 7 24726
ostat.pl. silnice 3 21084
ostat.pl. zeleň 1 3818
Celkem KN 178 2142911
Par. DKM 176 2142293
Par. KMD 2 618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 45
LV 31
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.03.2018
KMD 1:1000 29.06.2010 05.03.2018
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 11:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.