k.ú.: 684431 - Lipová u Chebu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 2144
orná půda 104 1119156
zahrada 144 97828
travní p. 73 519693
lesní poz 12 912415
vodní pl. zamokřená pl. 1 1062
zast. pl. společný dvůr 19 8854
zast. pl. zbořeniště 5 664
zast. pl. 194 59196
ostat.pl. dráha 9 64147
ostat.pl. jiná plocha 84 89640
ostat.pl. manipulační pl. 5 1671
ostat.pl. neplodná půda 4 4134
ostat.pl. ostat.komunikace 51 52155
ostat.pl. silnice 7 36280
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12015
ostat.pl. zeleň 24 2217
Celkem KN 744 2983271
Par. DKM 744 2983271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 87
č.p. tech.vyb 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 191
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 190
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 23:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.