k.ú.: 689181 - Lužany u Přeštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558028 - Lužany NUTS5 CZ0324558028
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 2610470
zahrada 152 110107
travní p. 364 646574
lesní poz 12 173737
vodní pl. rybník 5 123480
vodní pl. tok přirozený 190 111648
vodní pl. tok umělý 33 8072
vodní pl. zamokřená pl. 28 20653
zast. pl. společný dvůr 6 914
zast. pl. zbořeniště 4 2179
zast. pl. 273 109309
ostat.pl. dráha 2 58952
ostat.pl. jiná plocha 56 40627
ostat.pl. manipulační pl. 25 35317
ostat.pl. neplodná půda 25 15191
ostat.pl. ostat.komunikace 95 43359
ostat.pl. silnice 24 70553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15377
ostat.pl. zeleň 14 14759
Celkem KN 1668 4211278
Par. DKM 1668 4211278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 147
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 45
Celkem BUD 267
LV 277
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 14:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.