k.ú.: 694657 - Milešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593320 - Milešovice NUTS5 CZ0646593320
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2341 5433857
vinice 60 29214
zahrada 412 214308
ovoc. sad 10 38890
travní p. 152 69548
lesní poz 125 359737
vodní pl. nádrž přírodní 1 528
vodní pl. tok přirozený 69 39707
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. zbořeniště 7 1373
zast. pl. 320 97169
ostat.pl. jiná plocha 129 43650
ostat.pl. manipulační pl. 65 35114
ostat.pl. neplodná půda 177 120683
ostat.pl. ostat.komunikace 583 139182
ostat.pl. pohřeb. 1 2365
ostat.pl. silnice 11 76112
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8266
ostat.pl. zeleň 1 1588
Celkem KN 4466 6711345
Par. DKM 4466 6711345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 190
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 66
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 295
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 609
spoluvlastník 917

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.01.1998 mapování ZMVM - DKM
S-SK ŠS 1826 19.01.1998 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 18:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.