k.ú.: 695785 - Vysoká u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 530654 - Vysoká NUTS5 CZ0631530654
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 3087017
zahrada 128 68945
travní p. 420 1606282
lesní poz les s budovou 2 67
lesní poz les(ne hospodář) 2 11924
lesní poz 311 2384571
vodní pl. nádrž přírodní 1 329
vodní pl. nádrž umělá 3 1094
vodní pl. rybník 25 88161
vodní pl. tok přirozený 3 3298
vodní pl. tok umělý 26 12546
vodní pl. zamokřená pl. 4 9196
zast. pl. zbořeniště 1 164
zast. pl. 222 76710
ostat.pl. dráha 7 58194
ostat.pl. jiná plocha 152 373360
ostat.pl. manipulační pl. 36 26015
ostat.pl. neplodná půda 5 1238
ostat.pl. ostat.komunikace 175 198016
ostat.pl. silnice 2 45214
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 585
ostat.pl. zeleň 4 1884
Celkem KN 1899 8054810
Par. KMD 1899 8054810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 82
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 24
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 214
LV 281
spoluvlastník 476

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 21.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 06:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.