k.ú.: 699055 - Moravské Knínice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583430 - Moravské Knínice NUTS5 CZ0643583430
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6209 - Kuřim
Pověřený obecní úřad 62091 - Kuřim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 823 5201633
zahrada skleník-pařeniš. 1 55
zahrada 406 324784
ovoc. sad 11 36304
travní p. mez, stráň 3 2487
travní p. 58 274759
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz ostat.komunikace 6 18638
lesní poz 58 6119009
vodní pl. nádrž umělá 2 9562
vodní pl. tok přirozený 35 58575
zast. pl. 475 178865
ostat.pl. dráha 2 74074
ostat.pl. jiná plocha 166 165108
ostat.pl. manipulační pl. 31 67096
ostat.pl. neplodná půda 213 287859
ostat.pl. ostat.komunikace 233 308607
ostat.pl. pohřeb. 1 2088
ostat.pl. silnice 7 56528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10195
ostat.pl. zeleň 9 29232
Celkem KN 2547 13225512
Par. DKM 2547 13225512
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 348
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 13
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 462
byt.z. byt 3
obč.z. byt 45
Celkem JED 48
LV 832
spoluvlastník 1214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 15.06.2002
DKM-KPÚ 23.02.2000 1:2000 01.06.2000 *)
THM-V 1:2000 01.02.1981 14.06.2002
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.01.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.