k.ú.: 699594 - Most II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567027 - Most NUTS5 CZ0425567027
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 626120
vinice 19 123002
zahrada 1825 903262
ovoc. sad 33 353395
travní p. 195 234553
lesní poz les(ne hospodář) 18 1074560
lesní poz 31 685939
vodní pl. nádrž umělá 1 130726
vodní pl. tok přirozený 4 35281
vodní pl. tok umělý 1 4890
vodní pl. zamokřená pl. 1 7275
zast. pl. společný dvůr 17 28705
zast. pl. zbořeniště 45 4589
zast. pl. 7312 1614710
ostat.pl. dráha 26 266015
ostat.pl. jiná plocha 1833 2259050
ostat.pl. manipulační pl. 647 786415
ostat.pl. neplodná půda 63 178246
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2144
ostat.pl. ostat.komunikace 1571 2264209
ostat.pl. pohřeb. 5 124248
ostat.pl. silnice 131 939369
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 76 410193
ostat.pl. zeleň 1320 2543820
Celkem KN 15335 15600716
Par. DKM 15335 15600716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 892
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 27
č.p. obchod 32
č.p. obč.vyb 153
č.p. obč.vyb. 192
č.p. rod.dům 1481
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 5
č.e. garáž 2077
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 466
bez čp/če jiná st. 637
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 67
bez čp/če obč.vyb. 46
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 89
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 156
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 9
Celkem BUD 6554
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 18352
byt.z. dílna 150
byt.z. garáž 113
byt.z. j.nebyt 394
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 262
obč.z. dílna 4
obč.z. j.nebyt 16
obč.z. rozest. 2
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 19298
LV 22196
spoluvlastník 41829

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1997
THM-V 1:1000 31.12.1976 31.10.1997
S-SK GS 1:2880 1824 30.12.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 16:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.