k.ú.: 701386 - Lhota nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 504441 - Náklo NUTS5 CZ0712504441
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 312712
zahrada 81 71642
travní p. 17 49543
lesní poz 18 29601
vodní pl. tok přirozený 13 30872
vodní pl. tok umělý 1 212
zast. pl. zbořeniště 2 536
zast. pl. 83 30967
ostat.pl. jiná plocha 21 21916
ostat.pl. manipulační pl. 6 53762
ostat.pl. ostat.komunikace 18 27904
ostat.pl. silnice 3 7873
ostat.pl. zeleň 5 5144
Celkem KN 329 642684
Par. DKM 329 642684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 81
LV 101
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2017
DKM-KPÚ 25.08.2015 1:1000 25.08.2015 *)
KM-D 1:2000 01.06.1999 27.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.06.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.