k.ú.: 702145 - Nedakonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592412 - Nedakonice NUTS5 CZ0722592412
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3454 5576638
vinice 5 30360
zahrada 521 238987
ovoc. sad 403 730989
travní p. 7 2969
lesní poz 3 349674
vodní pl. nádrž přírodní 3 15391
vodní pl. nádrž umělá 2 2940
vodní pl. rybník 4 2799
vodní pl. tok přirozený 64 309276
vodní pl. tok umělý 94 17151
zast. pl. zbořeniště 33 9123
zast. pl. 951 317766
ostat.pl. dráha 16 219950
ostat.pl. jiná plocha 475 176407
ostat.pl. manipulační pl. 294 120149
ostat.pl. neplodná půda 8 5264
ostat.pl. ostat.komunikace 362 148294
ostat.pl. pohřeb. 2 3555
ostat.pl. silnice 200 93263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15916
ostat.pl. zeleň 3 248
Celkem KN 6910 8387109
Par. KMD 6910 8387109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 294
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 211
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 39
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 665
byt.z. byt 16
obč.z. byt 6
Celkem JED 22
LV 1154
spoluvlastník 1871

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 22.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.03.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 17:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.