k.ú.: 702196 - Nedašova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585548 - Nedašova Lhota NUTS5 CZ0724585548
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 605 1341854
zahrada 160 68152
ovoc. sad 5 4429
travní p. 1556 2941378
lesní poz školka 1 4236
lesní poz 221 4062344
vodní pl. nádrž umělá 2 18833
vodní pl. tok přirozený 159 34617
vodní pl. zamokřená pl. 3 40336
zast. pl. společný dvůr 15 2816
zast. pl. zbořeniště 7 1595
zast. pl. 274 72612
ostat.pl. jiná plocha 181 180143
ostat.pl. manipulační pl. 12 16639
ostat.pl. neplodná půda 460 356791
ostat.pl. ostat.komunikace 230 134727
ostat.pl. silnice 64 40122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8010
ostat.pl. zeleň 8 592
Celkem KN 3969 9330226
Par. KMD 3969 9330226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 95
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 100
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 270
LV 453
spoluvlastník 767

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 06:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.