k.ú.: 702714 - Nekmíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559270 - Nekmíř NUTS5 CZ0325559270
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 723 3146299
zahrada 267 172362
ovoc. sad 6 23743
travní p. 319 432962
lesní poz 177 2237893
vodní pl. nádrž umělá 1 2994
vodní pl. rybník 5 18788
vodní pl. tok přirozený 35 14496
vodní pl. tok umělý 7 1952
vodní pl. zamokřená pl. 6 1655
zast. pl. společný dvůr 1 126
zast. pl. zbořeniště 1 367
zast. pl. 255 79347
ostat.pl. jiná plocha 92 31837
ostat.pl. neplodná půda 64 37250
ostat.pl. ostat.komunikace 297 127524
ostat.pl. silnice 66 78140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7904
ostat.pl. zeleň 1 4903
Celkem KN 2328 6420542
Par. DKM 2328 6420542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 160
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 244
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 381
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.10.2020
DKM 1:1000 02.11.2017
THM-V 1:2000 01.02.1980 15.10.2020
S-SK GS 1839 31.01.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.05.2022 23:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.