k.ú.: 704954 - Nová Buková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561177 - Nová Buková NUTS5 CZ0633561177
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 11 6637
orná půda 252 2029178
zahrada 73 59809
travní p. 214 1133372
lesní poz 115 1528607
vodní pl. nádrž umělá 3 2688
vodní pl. rybník 6 95265
vodní pl. tok přirozený 12 2832
vodní pl. tok umělý 22 5714
zast. pl. zbořeniště 1 346
zast. pl. 73 37028
ostat.pl. dráha 9 33147
ostat.pl. jiná plocha 41 55911
ostat.pl. manipulační pl. 2 1763
ostat.pl. neplodná půda 14 5958
ostat.pl. ostat.komunikace 139 111997
ostat.pl. silnice 1 41208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6550
ostat.pl. zeleň 1 971
Celkem KN 992 5158981
Par. DKM 992 5158981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 48
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 71
LV 167
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2005
ZMVM 1:1000 17.07.1997 01.11.2005
S-SK GS 1:2880 1829 17.07.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 22:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.