k.ú.: 706299 - Mokrá Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571920 - Nové Hrady NUTS5 CZ0534571920
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1483455
zahrada 92 54678
ovoc. sad 5 19046
travní p. 157 328292
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 67 204115
vodní pl. nádrž umělá 4 12649
vodní pl. tok přirozený 5 4837
zast. pl. zbořeniště 7 1070
zast. pl. 56 18766
ostat.pl. jiná plocha 5 1370
ostat.pl. manipulační pl. 2 1697
ostat.pl. neplodná půda 34 25479
ostat.pl. ostat.komunikace 49 33744
ostat.pl. silnice 6 23495
Celkem KN 791 2212742
Par. KMD 791 2212742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 57
LV 96
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 18:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.