k.ú.: 706523 - Nové Město pod Smrkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564265 - Nové Město pod Smrkem NUTS5 CZ0513564265
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51022 - Nové Město pod Smrkem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 560591
zahrada 1121 465876
travní p. 549 1752990
lesní poz les(ne hospodář) 1 4945
lesní poz 50 6024980
vodní pl. nádrž umělá 7 32536
vodní pl. rybník 1 868
vodní pl. tok přirozený 20 41502
vodní pl. tok umělý 3 947
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 2
zast. pl. společný dvůr 3 522
zast. pl. zbořeniště 94 9860
zast. pl. 1168 211745
ostat.pl. dráha 5 26162
ostat.pl. jiná plocha 219 127661
ostat.pl. manipulační pl. 101 125151
ostat.pl. neplodná půda 10 23806
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 212
ostat.pl. ostat.komunikace 283 234828
ostat.pl. pohřeb. 2 14438
ostat.pl. silnice 15 69553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 62263
ostat.pl. zeleň 108 177907
Celkem KN 3855 9969345
Par. DKM 3855 9969345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 597
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 5
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.e. garáž 122
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 30
č.e. ubyt.zař 4
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1148
byt.z. byt 166
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 13
Celkem JED 184
LV 1162
spoluvlastník 1601

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1999 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 31.12.1992 01.10.1999 Od 1992. ZMVM Nové Město (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1992 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 04:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.