k.ú.: 708909 - Očelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576557 - Očelice NUTS5 CZ0524576557
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 1941864
zahrada 116 129175
travní p. 51 143866
lesní poz 22 608862
vodní pl. rybník 1 13179
vodní pl. tok přirozený 38 5900
vodní pl. zamokřená pl. 1 572
zast. pl. zbořeniště 1 281
zast. pl. 112 68786
ostat.pl. dráha 2 40553
ostat.pl. jiná plocha 23 23546
ostat.pl. manipulační pl. 8 12047
ostat.pl. neplodná půda 19 6689
ostat.pl. ostat.komunikace 45 50866
ostat.pl. silnice 13 36604
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6747
ostat.pl. zeleň 3 1919
Celkem KN 704 3091456
Par. KMD 704 3091456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 74
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 106
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 163
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.02.2011
S-SK GS 1:2880 1840 14.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 28.05.2022 07:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.