k.ú.: 710873 - Hodolany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 500163
zahrada 745 220768
travní p. 22 31485
lesní poz 5 8065
vodní pl. nádrž umělá 12 9442
vodní pl. tok přirozený 17 56464
vodní pl. tok umělý 5 3637
zast. pl. společný dvůr 3 445
zast. pl. zbořeniště 28 9384
zast. pl. 2079 886136
ostat.pl. dráha 68 265195
ostat.pl. jiná plocha 676 668117
ostat.pl. manipulační pl. 137 352701
ostat.pl. neplodná půda 13 12589
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 19530
ostat.pl. ostat.komunikace 790 914074
ostat.pl. pohřeb. 1 13473
ostat.pl. silnice 98 158591
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 69468
ostat.pl. zeleň 74 41145
Celkem KN 5161 4240872
Par. DKM 5161 4240872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 31
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 249
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 50
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 80
č.p. rod.dům 704
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 27
č.e. rod.dům 2
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 334
bez čp/če jiná st. 171
bez čp/če obchod 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 48
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 82
bez čp/če výroba 106
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1970
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 2546
byt.z. dílna 20
byt.z. garáž 61
byt.z. j.nebyt 117
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 362
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 16
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 6
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 3151
LV 4210
spoluvlastník 8803

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1937 15.04.2002
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.