k.ú.: 710997 - Studenec u Oloví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560588 - Oloví NUTS5 CZ0413560588
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1439
zahrada 52 37711
travní p. 162 1182305
lesní poz les(ne hospodář) 67 6740617
lesní poz ostat.komunikace 2 246
lesní poz 53 1369045
vodní pl. tok přirozený 17 90215
vodní pl. tok umělý 1 1672
vodní pl. zamokřená pl. 2 31960
zast. pl. zbořeniště 15 4357
zast. pl. 77 22878
ostat.pl. jiná plocha 58 56154
ostat.pl. manipulační pl. 9 101667
ostat.pl. neplodná půda 58 94685
ostat.pl. ostat.komunikace 95 155748
ostat.pl. silnice 5 19994
ostat.pl. zeleň 1 475
Celkem KN 675 9911168
Par. DKM 474 1503148
Par. KMD 201 8408020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 73
LV 105
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.08.2017 1:1000 04.10.2017 *)
KMD 1:1000 27.06.2017
KM-D 1:2000 29.12.2000 04.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 20:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.